Tuesday, August 2, 2011

Pesanan & Nasihat


Pesanan dan nasihat ini, ZackJ tujukan khas kepada diri sendiri dan amnya kepada teman-teman semua. Andai kata, ianya berguna untuk teman-teman yang membacanya, sama-samalah kita mengamalkanya, salin ingat mengingati untuk jalan kebaikan adalah satu amalah mulia di sisi Allah.Manfaatkan dan pergunakan masa hidup kita, kesihatan dan masa muda kita dengan amal kebaikan sebelum maut datang menjemput. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dalam setiap waktu dari segala dosa dan perbuatan terlarang. Jagalah fardhu-fardhu Allah dan perintah-perintah-Nya serta jauhilah apa-apa yang diharamkan dan dilarang-Nya, baik pada bulan Ramadhan mahupun pada bulan lainnya.


Jangan sampai kita menunda-nunda taubat, ditakuti kita akan mati dalam keadaan maksiat sebelum sempat bertaubat, kerana kita tidak tahu apakah kita dapat berjumpa lagi bulan Ramadhan yang akan datang atau tidak?


Bersungguh-sungguhlah dalam mengurus keluarga, anak-anak dan siapa saja yang menjadi tanggungjawab kita agar mereka taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat kepada-Nya. Jadilah suri tauladan yang baik bagi mereka dalam segala bidang, kerana kitalah pemimpin mereka dan bertanggungjawab atas mereka di hadapan Allah Ta'ala. Bersihkan rumah kita dari segala bentuk kemungkaran yang menjadi penghalang untuk berzikir dan bersolat kepada Allah.

Sibukkan diri dan keluarga kita dalam hal yang bermanfaat bagi kita dan mereka. Dan ingatkan mereka agar menjauhkan diri dari hal yang membahayakan mereka dalam agama, dunia dan akhirat mereka.

Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya kepada kita semua untuk amal yang dicintai dan diridhai-Nya. Shalawat dan salam semoga juga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad saw, segenap keluarga dan para sahabatnya.

No comments:

Sekalung Penghargaan