Thursday, November 17, 2011

152,182 anak luar nikah dalam 2 tahun

Salam sedih,
152,182 orang, adakah angka ini boleh dibanggakan. Apa dah jadi dengan moral dan iman rakyat Malaysia???

Anak luar nikah bersepah merata-rata.

Seramai 152,182 anak luar nikah direkodkan Kementerian Pemba­ngunan Wanita, Ke­luarga dan Masyarakat dari 2008 hingga 2010.


Sumber : disini


No comments:

Sekalung Penghargaan